Обратна Връзка Често Задавани Въпроси Контакти
"Доверие - Обединен холдинг" АД
"Доверие - Обединен холдинг" АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.
Инвестиции
"Доверие Обединен холдинг" АД има 20 дружества в над 6 отрасъла разпределени в 15 града в България и Европа.
Събития
Протокол от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
12.09.2018 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
29.06.2018 г.

Уведомление във връзка със защитата на лични данни
25.05.2018 г.

Прехвърляне на акции по лични подсметки на акционерите в Централен депозитар АД
22.06.2017 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
14.06.2017 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
30.06.2016 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
23.06.2015 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
08.07.2014 г.

Увеличението на капитала на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД приключи успешно
08.08.2012 г.

Съобщение относно първичното публичното предлагане на акции на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД.
04.05.2012 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД във връзка с увеличаване на капитала на холдинга.
24.01.2012 г.

10 ГОДИНИ ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ
26.09.2006 г.

Откриване Медицински комплекс "Доверие"
25.10.2005 г.
   БФБ-София
  5DOV
19/02/2019
  Номинална стойност
  Валута
  Последна цена
  Най-висока котировка
  Най-ниска котировка
  Последна котировка
  Промяна
  Средно
  Продава
  Купува

Информационна агенция за разкриване на регулирана информация:

www.x3news.com
www.infostock.bg

   Новини
» Предварителен договор за покупка на 63.8865% от капитала на B.C. „Moldindconbank” S.A.
13/02/2019
Дъщерното дружество на “Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, сключи предварителен договор за покупка на 63,8865% от капитала на B.
» Вписано намаление на капитала на Ритон П АД
11/02/2019
На основание чл.
» Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
25/01/2019
ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД
представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31.
» Виж Всички Новини
Начало За Нас Инвестиции Акционери Финансови Отчети Контакти
©2002 "Доверие - Обединен холдинг"АД created by