Обратна Връзка Често Задавани Въпроси Контакти
"Доверие Обединен холдинг" АД
"Доверие Обединен холдинг" АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.
Инвестиции
"Доверие Обединен холдинг" АД има 20 дружества в над 6 отрасъла разпределени в 15 града в България и Европа.
Събития
Прехвърляне на акции по лични подсметки на акционерите в Централен депозитар АД
22.06.2017 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
14.06.2017 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
30.06.2016 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
23.06.2015 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
08.07.2014 г.

Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД
13.06.2013 г.

Увеличението на капитала на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД приключи успешно
08.08.2012 г.

Съобщение относно първичното публичното предлагане на акции на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД.
04.05.2012 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД във връзка с увеличаване на капитала на холдинга.
24.01.2012 г.

10 ГОДИНИ ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ
26.09.2006 г.

Откриване Медицински комплекс "Доверие"
25.10.2005 г.
   БФБ-София
  5DOV
20/02/2018
  Номинална стойност
  Валута
  Последна цена
  Най-висока котировка
  Най-ниска котировка
  Последна котировка
  Промяна
  Средно
  Продава
  Купува

Информационна агенция за разкриване на регулирана информация:

www.x3news.com
www.infostock.bg

   Новини
» Уведомление
12/02/2018
Уведомяваме Ви, че на 07/02/2018 г е вписано увеличението на капитала на "МЦ Доверие СБТ" ЕООД, ЕИК 202489232 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20180207170322.
» Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.
22/01/2018
"ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и в X3News междинен финансов отчет към 31/12/2017 г.
» Преобразуване на ВЕКО ЕООД в еднолично акционерно дружество ДОВЕРИЕ ГРИЖА ЕАД
22/01/2018
Уведомяваме Ви, че на 19/01/2018 г е вписано преобразуването на "Веко" ЕООД, гр.
» Виж Всички Новини
Начало За Нас Инвестиции Акционери Финансови Отчети Контакти
©2002 "Доверие - Обединен холдинг"АД created by